Mokslinio tyrimo pagrindai edukologijoje

2.4.1. Anketavimas

Taikant anketavimą, kaip sociologinės informacijos rinkimo būdą, respondentai patys ( raštu ) atsako į tyrėjo pateiktus anketos klausimus

   Anketinė apklausa gali būti grupinė ir individuali. Grupinę apklausą galima vykdyti respondentų darbo, mokymosi, laisvalaikio praleidimo ir kt. vietose. Paprastai vienas apklausėjas dirba su 15 - 20 žmonių grupe. Anketa individualiai kiekvienam respondentui išdalijama darbo, mokymosi arba gyvenamoje vietoje, iš anksto aptarus grąžinimo datą.

   Anketinės apklausos privalumai (grupinės)

       1. Užtikrina pakankamą atrankos dydį.

       2. 100 - procentinis arba artimas jam anketų grąžinimo lygis.

       3. Galimybė apklausėjui instruktuoti respondentus (iškilus būtinumui, pvz., nesuvokiant klausimo esmės).

       4. Galimybė respondentams pasikonsultuoti su apklausos organizatoriumi (minimaliai).

       5. Galimybė apklausėjui kontroliuoti situaciją: sekti atsakymo į klausimus eigą, gauti papildomą informaciją stebėjimo būdu.

       6. Pagal respondentų reakciją, preliminariai  spręsti  apie  problemos reikšmingumą, anketos klausimų sudarymo ir išdėstymo techniką.

       7. Anketavimas trumpiau trunka ir yra pigesnis, nei interviu.

   Metodo trūkumai

       1. Apklausėjo įtaka respondentams (balso, išvaizdos, bendravimo kultūros etc).

       2. Skiriama ribotai laiko atsakyti į anketos klausimus. Dėl respon­dentų reakcijos nevienodumo, mąstymo ypatumų jie į anketos klausimus atsako ne vienu metu. Dėl to kai kurie respondentai nepilnai arba skubotai užpildo anketas.

       3. Aplinkos įtaka, nes dažnai anketuojama ne įprastinėje, bet rašymui tinkamoje vietoje (pvz., darbininkai nuo staklių pakviečiami į salę, poilsio kambarį, o ta aplinka asocijuojasi su kitais įvykiais).

       4. Respondentai būgštauja, kad jų asmenybė bus identifikuota, todėl jų atsakymų patikimumas kartais nežinomas.

   Kai anketavimas individualus, tada respondentas atsakymams į anketos klausimus gali skirti kiek norima laiko, jo neveikia aplinka ir pats apklausėjas. Tačiau tuomet labai sumažėja anketų grąžinimo procentas.