2013m. ASU renginiai

 

Jurgita KAZAKEVIČIENĖ gins daktaro disertaciją „Nuotekų valymo efektyvumo tyrimai vertikalios filtracijos augalų - grunto filtruose su dolomito įkrova“
Ne ASU renginiai
Renginio pradžia: 2013-02-22 11:00:00
Renginio pabaiga: 2013-02-22 13:00:00
Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto doktorantė Jurgita KAZAKEVIČIENĖ  gins technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties daktaro disertaciją  „Nuotekų valymo efektyvumo tyrimai vertikalios filtracijos augalų - grunto filtruose su dolomito įkrova“ 2013 m. vasario 22 d. 11 val.  ASU C. r. 261 auditorijoje (Studentų g. 11, Akademijos mst., 53361, Kauno r.)
                                                    
Mokslinis vadovas
Doc. dr. Algirdas Radzevičius(Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 04 T)
 
 
Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties Taryba :
Pirmininkė
Prof. dr. Violeta Makarevičienė(Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 04T)
 
Nariai:
Doc. dr. Linas Kliučininkas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 04 T )
Doc. dr. Dainius Martusevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 04 T )
Prof. dr. Egidijus Šarauskis (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 04T)
Prof. habil. dr. Saulius Vaikasas (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka  04T)
 
Oficialieji oponentai :
Dr. Eglė Sendžikienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 04T)
Prof. dr. Valentinas Šaulys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 04T)
 
Disertacija eksponuojama Aleksandro Stulginskio universiteto bibliotekoje.

Rektorius