Konferencijos leidinys

Mokslininkų pateikti straipsniai yra recenzuojami. Straipsniai atitinkantys formaliuosius bei mokslinius reikalavimus,  publikuoti leidinyje Proceedings of the 6th International Scientific conference "Rural Development 2013" (ISSN 2345-0916 online, ISSN 1822-3230 print).

Konferencijos leidinys Proceedings of the 6th International Scientific conference "Rural Development 2013" yra publikuotas elektroniniu formatu:

Volume 6, Book 1

Volume 6, Book 2
Volume 6, Book 3

Leidinys "Proceedings of the International Scientific conference "Rural Development"  (ISSN 1822-3230) leidžiamas nuo 2003 metų ir indeksuojamas tarptautinėse duomenų bazėse:
  • Thomson Reuters ISI Web of Science nuo 2005 metų,
  • Academic Search Complete (EBSCO) nuo 2009 metų.
Leidinio archyvas internete: http://www.asu.lt/rural__development/en/49919